Fortrydelsesret for dine køb

Som kunde hos Sweater-Ireland/Tradition & Inspiration har du 14 dages fortrydelsesret på dit køb.
Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du fortryder dit køb.

  • Inden 14 dage efter at du har modtaget varen, skal du tilbagesende varen til os og helst så hurtigt som muligt.
  • Det er tilstrækkeligt, at du overgiver varen til posthus eller en fragtfører indenfor fortrydelsesfristen. Husk derfor at gemme den kvittering, som du modtager fra posthus eller en fragtfører.
  • Det er en betingelse for, at du kan udnytte fortrydelsesretten, at du tilbageleverer varen i samme stand og mængde, som da du modtog varen. Som grundregel gælder det, at varens salgsværdi skal være bibeholdt.
  • Du skal dække omkostningerne for tilbagelevering. Det betyder, at vi kun vil modtage varer, hvor der er betalt for leveringen af varerne.
  • Returadresse, se under kontakt.
  • Du kan sende os en e-mail eller brev, hvori du henviser til dit ordrenummer*, og skriver at du vil annullere bestillingen. Dette skal ske, inden vi afsender varen. I modsat fald må du gøre brug af en af ovenstående muligheder.

*Dit ordrenummer er indeholdt i den ordrebekræftelse, som du modtager efter bestilling.

Bemærk at din fortrydelsesret ophører, hvis varen er beskadiget.

Hvis varen ønskes byttet til en anden vare, afholder du som kunde fragtomkostninger, der er forbundet hermed. Evt. tilbagebetalings overførelser vil blive fortaget hurtigst muligt.
Husk at vedlægge dit bank reg. nr. og konto nr, så vil vi overføre dine penge til din konto.

Emballage

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du kan tilbagesende varen i samme emballage, som du modtog varen i. Er dette ikke muligt, skal du i størst mulig omfang emballere varen på så forsvarlig vis, at der er minimal risiko for, at den lider skade under transporten.

Reklamation 

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Sweater-Ireland/T&I, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Sweater-Ireland/T&I. Ved reklamation skal varen være rengjort, ellers vil reklamationen ikke blive behandlet..
Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig indenfor et år, fra du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, som Sweater-Ireland/T&I har stillet dig i udsigt.

Forbehold

Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger på hjemmesiden, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Sweater-Ireland/T&I.
Desuden tager vi forbehold for prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Ansvarsbegrænsning
Fremsættes et erstatningskrav overfor Sweater-Ireland/T&I, vil dette blive opgjort i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.
Sweater-Ireland/T&I har dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Sweater-Ireland/T&I. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Sweater-Ireland’s/Tradition&Inspiration's side, er denne af vejledende art.